Tävlingen – Regler

Inledande info: Varje enskild film som deltar i Novemberfestivalen har först valts ut vid någon av landets 19 regionala uttagningsfestivaler. Det är de regionala uttagningsfestivalerna som skickar filmerna till Novemberfestivalen. De regionala uttagningarnas regler kan skilja sig lite från Novemberfestivalens regler, så läs igenom Novemberfestivalens regler noggrant om du vill ha möjlighet att gå vidare.

Följande nio regler måste efterföljas för att din/er film ska kunna delta i Novemberfestivalen 2024.

1. Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2023 eller 2024.

2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Novemberfestivalen eller i någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2024.

3. Regissören ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att regissören skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.

4. Filmen får vara max 15.00 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.

5. Filmen får vara producerad i valfritt format. Inlämning till Novemberfestivalen sker dock som filmfil och enligt instruktionerna här.

* Komprimering : H.264 (välj högsta kvalitet)
Vi tar även emot högupplösta filformat där filerna är lågt komprimerade. Exempel är Apple Pro Res eller Apple Animation för animationer osv.
* Inkapslingsformat : .mov eller .mp4 eller högupplöst AVI
* Det är viktigt att inget videomaterial är anamorfiskt (ihoptryckt bild).
* Alla pixlar måste vara kvadratiska.
* Alla bildrutor måste vara progressiva (ej interlaced, alltså ej ”lower/upper field”).
* Filens namn skall innehålla filmens titel.
* Vi kan ta emot filer upp till storlek 10 GB.

Det är den version av filmen som tagits ut under regionuttagningen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till din uttagning.

6. Filmerna tävlar i två åldersklasser under Novemberfestivalen:
• Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år
• Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år
Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan.

7. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.

8. Filmerna som deltar i en uttagningsfestival anmäls till den region där regissören bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om regissören är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region regissören anser vara sin hemregion.
Exempel: Regissören är uppväxt/boende i Malmö, men studerar film och video på en skola i Värmland. Regissören väljer då att anmäla filmen till Film i Skånes eller Film i Värmlands uttagningsfestival.
Exempel: Regissören är uppväxt i Dalarna, har studerat i Stockholm i ett år och därefter flyttat till Norge. Då är det åter upp till regissören att avgöra om den tillhör Dalarna eller Stockholm.

9. Det är inte tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner (se regel 8) så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

10. Filmerna som skickas in till Novemberfestivalen bör vara textade till engelska. Detta för att inkludera internationella gäster under festivalen, men också för att öka spridningsmöjligheterna av filmerna till våra utländska samarbetsfestivaler.

Alla de regionala uttagningarnas kontaktuppgifter, inlämnings- och festivaldatum uppdateras kontinuerligt här på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGIONFESTIVALER.

Information om tävlingsvillkor i kategoripriserna:
Alla filmer som anmälts till Novemberfestivalen, och som uppfyller ovanstående regler, är med och tävlar om priser för bästa film i sin viktklass (se regel 6). Årets jury utser första, andra och tredje pris i de båda viktklasserna, och även pris för bästa manus, klipp, foto, ljud, originalmusik samt skådespelare -så kallade kategoripriser.
Exempel: För att tävla om pris för bästa manus ska filmens manusförfattare vara under 27 år. Om det är flera manusförfattare angivna och någon av dem är över 27 år så är det den äldsta som avgör och filmen kan inte vinna pris för bästa manus. Detsamma gäller för samtliga kategoripriser och det är endast personer under 27 år som kan tävla om dem. Kategoripriserna gör ingen skillnad på viktklasserna, alltså spelar det ingen roll hur unga manusförfattarna eller skådespelarna är så länge de är under 27 år.

Avancerad info: Observera att några regionfestivaler även visar film ”utom Novemberfestivalentävlan”. Om du önskar att din film ska delta i Novemberfestivalen-uttagningen under en uttagningsfestival (A), men visas utom Novemberfestivalen-tävlan under en annan uttagningsfestival (B) så är det mycket viktigt att du noggrant utreder om visning utom tävlan är möjlig hos just din festival innan du anmäler din film och ser till att festivalen där du vill att filmen ska visas utom tävlan förstått ditt önskemål – annars riskeras felaktig registrering och diskvalificering. Ta helst personlig kontakt med den som ansvarar för festivalen.

Absolut deadline för filmer Novemberfestivalen tillhanda är den 29 september 2024. Detta behöver dock inte skrivas i reglerna som läggs ut till filmarna, eftersom det bara är regionuttagningarna som kan skicka film direkt till Novemberfestivalen.