Anmäl Film

Anmälningsblankett för regionerna till Novemberfestivalen 2020

Deadline: Filmfil och anmälningsformulär skall vara Novemberfestivalen tillhanda senast söndag 27 september 2020.
Efter det tar vi inte emot några fler filmer!
Observera att alla uppgifter om filmen och regissören/-erna måste vara ifyllda för att vi skall registrera filmen som anmäld.

OBS! 1 film/anmälan! Om Du, efter att ha fyllt i anmälningsformuläret för 1 st. film, vill anmäla fler filmer till Novemberfestivalen, gå till “Anmäl Film” i menyraden ovan och anmäl nästa film.

Anmälan

  • Novemberfestivalens regler för deltagande och anmälan samt tekniska specifikationer för filminlämning finns på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN/REGLER. Läs dem noggrant.
  • För att kunna tävla om funktionspriserna under Novemberfestivalen (manus, foto, klipp, ljud, originalmusik, skådespelare) måste det framgå i anmälan att den utförande personen var under 27 år då filmen färdigställdes.
  • Behandling av personuppgifter: Uppgiftslämnaren informeras härmed, i enlighet med GDPR, om att lämnade uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggningen av anmälan.
 • Har filmen flera regissörer skall deras namn och födelsedatum skrivas in i respektive fält nedan!
  OBS! Det räcker med fullständig adress till en av regissörerna.
 • Om filmen endast innehåller specialkomponerad musik uppge
 • Om det är färre än 5 stycken skådespelare i aktuell film och det således blir fält tomma nedan,
  sätt då siffran noll i de tomma fälten och välj "Ja" eller "Nej" i fältet "under 27 år" ändå.

  (fälten är obligatoriska, dvs. det måste skrivas någonting i dessa fält för att anmälningsformuläret skall kunna skickas)
  • * Jag har tagit del av Novemberfestivalens samtliga regler på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN/REGLER och är medveten om att regelbrott leder till diskvalificering.
  • * Alla uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga.
  • * Jag har säkerställt att filmaren har rätt att använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i den här anmälda filmen och kan vid efterfrågan visa hur detta säkerställts.
  • Novemberfestivalen och GDPR
  • GDPR ersatte 2018 den tidigare personuppgiftslagen PUL. Den nya lagen syftar till att öka säkerheten för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av personuppgifter. Den nya förordningen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
  • Med personuppgifter menas uppgifter som kan identifiera en person, till exempel personnummer, namn och adress. Även bilder, ljudupptagningar och filmer innehållande individer räknas till personuppgifter.
  • För vårt arbete med Novemberfestivalen behöver vi personuppgifter från våra regionala kontaktpersoner. Vi behöver säkerställa att personerna som deltar i Novemberfestivalens tävling är i en viss ålder (16-26 år) och att filmerna inte anmälts till mer än en festival eller mer än ett år. Personuppgifterna används alltså för att säkerställa att filmerna följer Novemberfestivalens regelverk och för att vi ska ha rätt namn på rätt vinnare.
  • Vi sparar personuppgifterna för att kunna jämföra innevarande festival år, men även jämföra anmälningar från tidigare år då deltagande filmer endast kan delta ett år.
  • Vi kommer aldrig att lämna ut uppgifterna till en tredje part utan individernas godkännande. Vi samarbetar med nationella och internationella festivaler samt med prisutdelare, och där krävs det att våra samarbetspartner får tillgång till viss information.
  • Som individ kan man begära att få ta del av en sammanställning av den personliga information som vi på Novemberfestivalen har kring individen.
  • Läs mer om GDPR på https://www.trollhattan.se/dataskydd
 
Thomas AnderssonAnmäl Film