Festivalen

(English below)

2022 års festival går av stapeln 25-26 november!

Novemberfestivalen är Sveriges nationella arena för unga filmare. Festivalen utgör en unik årlig mötesplats där filmare och publik kan utbyta erfarenheter, vädra åsikter och knyta nya kontakter över ålders- och regiongränser.

Festivalen bjuder visning av tävlande filmer, seminarier, face to face med aktuella filmpersonligheter och festligheter, inte minst vid den avslutande prisutdelningen.

Novemberfestivalen föregås av 19 regionala uttagningar runt om i landet och tävlingen utgör en nationell ”final”. Under festivalens två dagar visas ca 45 av Sveriges bästa kortfilmer gjorda av unga filmskapare. Filmerna tävlar nationellt i klasserna mellanvikt (16-19 år) och tungvikt (20-26 år), ska följa de nationella reglerna och bedöms av en kvalificerad jury.  LiveAtHeart/ABF, BUFF, NUFF, Amandus och Svenska Filminstitutet delar också ut egna priser.

Några exempel på unga filmare som uppmärksammats som under Novemberfestivalen är de numera väletablerade regissörerna Josef Fares, Nanna Huolman, Ninja Thyberg, Crazy Pictures, Jens Jonsson, Teresa Fabik och Andreas Öhman.

Novemberfestivalen arbetar för en nära kontakt med filmbranschen och deltar i internationella nätverk med andra festivaler och forum för unga filmare.

Novemberfestivalen arrangeras av N3 Mötesplats för ung kultur, Trollhättans Stad, med stöd av Svenska Filminstitutet, Västra Götalandsregionen och Folkets Hus Kulturhuset.

ENGLISH

The festival will take place 25-26 of November 2022.

Novemberfestivalen is Sweden’s national arena for young filmmakers. The festival is a unique annual meeting place where filmmakers and audiences can share experiences, opinions and make new contacts across age and regional borders. The festival offers screening of the films in competition, seminars and face to face with movie personalities, as well as celebrations and festivities, culminating in the closing award ceremony. This year everything will happen online!

Novemberfestivalen is preceded by 19 regional competitions in Sweden and the contest is a national final. About 40 of the best short films made by young filmmakers from Sweden are screened during the festival. The films will compete nationally in two categories: middleweight (16-19 years) and heavyweight (20-26 years) and must comply with national rules and be assessed by a qualified jury. Novemberfestivalen has broaden the festival with an international competition for youth filmmakers (20-26 years).

Novemberfestivalen works in close contact with the film industry and participates in international networks with other festivals and forums for young filmmakers. Representatives from the Swedish Film Institute, the regional festivals and other film festivals visit Novemberfestival and are available for the young filmmakers to interact with. We are constantly working to find new screening opportunities for the films that participate.

Novemberfestivalen is organized by the N3 Venue for Youth Culture, City of Trollhättan, with the support from the Swedish Film Institute, Region Västra Götaland and Folkets Hus Kulturhuset.

Questions? Send an e-mail to: torbjorn.jackson@trollhattan.se