YCN – Youth Cinema Network

 

Novemberfestivalen är en del av YCN som är ett nätverk av ungdomsfilmfestivaler, organisationer och film-/medielärare som främjar och förbättrar ungdomars filmskapande. YCN arbetar för att möjliggöra för unga filmskapare att berätta sina historier genom att ge dem verktyg och perspektiv.

YCNs vision är – genom internationellt samarbete – att ta med unga filmskapare och deras historier till en internationell publik. Nätverkets yttersta mål är att berika filmkulturen över hela världen.

Youth Cinema Network from Jura Troje on Vimeo.

Läs mer om nätverket på YCN:s egna hemsida.