Anmälningsformulär för regionerna till Novemberfestivalen 2024

Deadline: Film-fil och anmälningsformulär skall vara Novemberfestivalen tillhanda senast söndag 29 september 2024.
Efter det tar vi inte emot några fler filmer om inget annat är överenskommet!

Observera att samtliga uppgifter om filmen och regissören/-erna måste vara ifyllda för att vi skall registrera filmen som anmäld.

Endast en (1) film/anmälan! Om du vill anmäla flera filmer, klicka här för att öppna ett nytt anmälningsformulär, i nytt fönster.

Alla fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att anmälan skall gå att skicka in.

Anmälan
 • Novemberfestivalens regler för deltagande och anmälan samt tekniska specifikationer för filminlämning finns på novemberfestivalen.se under Regler för filminlämning. Läs dem noggrant.
 • För att kunna tävla om funktionspriserna under Novemberfestivalen (manus, foto, klipp, ljud, originalmusik, skådespelare) måste det framgå i anmälan att den utförande personen var under 27 år då filmen färdigställdes.
 • Samtliga filmer i tävlingsprogrammet kommer att visas på plats under festivalen samt att finnas tillgängliga för streaming under festivalhelgen.
 • Behandling av personuppgifter: Uppgiftslämnaren informeras härmed, i enlighet med GDPR, om att lämnade uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggningen av anmälan.
Det är INTE tillåtet att anmäla en film till mer än en (1) regional uttagning till Novemberfestivalen.
(om du har svarat "Ja" på frågan ovan)
DK = filmen är garanterad deltagande i tävlingsprogrammet UK = filmen har chans att kvala in i tävlingsprogrammet genom en urvalsprocess
MV = 16-19 år och TV = 20-26 år
Obs! Ange minuter och sekunder, inklusive för- och eftertexter. (MM.SS)
(om du har bockat i "annat" ovan)
Novemberfestivalen rekommenderar starkt att en engelsktextad version av filmen skickas in, för större möjligheter till spridning på internationella filmfestivaler!

Det räcker med fullständig adress till en av regissörerna. Denna fungerar som kontaktperson för filmen.

Om filmen har en producent, ange namn och eventuellt produktionsbolag.
Om filmen endast innehåller för filmen speciellt komponerad musik

Om det är färre än fem (5) skådespelare i aktuell film,
sätt då siffran noll (0) i de tomma fälten och välj ”Nej” i fältet ”under 27 år”.

Kort och tydlig beskrivning av filmen som kan användas i festivalprogrammet.
OBS! Innan du laddar upp - Döp fotofilen efter filmens titel!
Novemberfestivalen samarbetar med ett antal internationella filmfestivaler. En del av dessa vänder sig till oss för att få in filmer.
 • * Jag har tagit del av Novemberfestivalens samtliga regler på novemberfestivalen.se under Regler för filmanmälan och är medveten om att regelbrott leder till diskvalificering.
 • * Alla uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga.
 • * Jag har säkerställt att filmaren har rätt att använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i den här anmälda filmen och kan vid efterfrågan visa hur detta säkerställts.
 • Novemberfestivalen och GDPR
 • GDPR ersatte 2018 den tidigare personuppgiftslagen PUL. Den nya lagen syftar till att öka säkerheten för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av personuppgifter. Den nya förordningen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
 • Med personuppgifter menas uppgifter som kan identifiera en person, till exempel personnummer, namn och adress. Även bilder, ljudupptagningar och filmer innehållande individer räknas till personuppgifter.
 • För vårt arbete med Novemberfestivalen behöver vi personuppgifter från våra regionala kontaktpersoner. Vi behöver säkerställa att personerna som deltar i Novemberfestivalens tävling är i en viss ålder (16-26 år) och att filmerna inte anmälts till mer än en festival eller mer än ett år. Personuppgifterna används alltså för att säkerställa att filmerna följer Novemberfestivalens regelverk och för att vi ska ha rätt namn på rätt vinnare.
 • Vi sparar personuppgifterna för att kunna jämföra innevarande festival år, men även jämföra anmälningar från tidigare år då deltagande filmer endast kan delta ett år.
 • Vi kommer aldrig att lämna ut uppgifterna till en tredje part utan individernas godkännande. Vi samarbetar med nationella och internationella festivaler samt med prisutdelare, och där krävs det att våra samarbetspartner får tillgång till viss information.
 • Som individ kan man begära att få ta del av en sammanställning av den personliga information som vi på Novemberfestivalen har kring individen.
 • Läs mer om GDPR på https://www.trollhattan.se/dataskydd
Novemberfestivalen skickar bekräftelsemail på anmäld film till ovanstående e-postadress