Tävlingen – Regler

Inledande info: Varje enskild film som deltar i Novemberfestivalen har först valts ut vid någon av landets nitton regionala uttagningsfestivaler. Det är de regionala uttagningsfestivalerna som skickar filmerna till Novemberfestivalen. De regionala uttagningarnas regler kan skilja sig lite från Novemberfestivalens regler, så läs igenom Novemberfestivalens regler noggrannt om du vill ha möjlighet att gå vidare.

Följande nio regler måste efterföljas för att din/er film ska kunna delta i Novemberfestivalen 2022.
Observera att vi tagit bort regeln om oetablerad film – fr.o.m. 2012 kan all film gjord av dig mellan 16 och 26 år delta i tävlan, oavsett finansiering!

1. Filmen ska vara producerad år 2021 eller 2022.

2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Novemberfestivalen eller anmälts till någon regional uttagning till Novemberfestivalen innan 2022.

3. Filmaren ansvarar för innehållet i filmen. Obs! Detta innebär att filmaren skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.

4. Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.

5. Filmen får vara producerad på valfritt format. Inlämning till Novemberfestivalen sker dock som filmfil. Målet är att få in så bra visningsversioner av filmerna som möjligt! Samtliga filmer som lämnas in bör hålla följande format:

* Komprimering : H.264 (välj högsta kvalitet)
Vi tar även emot högupplösta filformat där filerna är lågt komprimerade. Exempel är Apple Pro Res eller Apple Animation för animationer osv.
* Inkapslingsformat : .mov eller .mp4 eller högupplöst AVI
* Det är viktigt att inget videomaterial är anamorfiskt (ihoptryckt bild).
* Alla pixlar måste vara kvadratiska.
* Alla bildrutor måste vara progressiva (ej interlaced, alltså ej ”lower/upper field”).
* Filens namn skall innehålla filmens titel.
* Vi kan ta emot filer upp till storlek 15 GB.

Obs! Novemberfestivalen kan komma att uppdatera de tekniska specifikationerna för digital hantering och inlämningsformat. Information om detta delges de regionala uttagningsfestivalerna och kommer att läggas ut här på REGLER-sidan på novemberfestivalen.se.

Det är den version av filmen som tagits ut till den regionala uttagningsfestivalen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till din uttagning.

6. Filmerna tävlar i två klasser under Novemberfestivalen:

  • Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år
  • Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år

Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan.

7. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.

8. Filmerna som deltar i en uttagningsfestival anmäls till den region där regissören bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om regissören är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region filmaren anser vara sin hemregion.

Exempel: Filmaren är uppväxt/boende i Malmö, men studerar film och video på en skola i Värmland. Filmaren väljer då att anmäla filmen till Film i Skånes eller Film i Värmlands uttagningsfestival.

Exempel: Filmaren är uppväxt i Dalarna, har studerat i Stockholm i ett år och därefter flyttat till Norge. Då är det åter upp till filmaren att avgöra om den tillhör Dalarna eller Stockholm.

9. Det är inte tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner (se regel 8) så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Alla de regionala uttagningarnas inlämnings- och festivaldatum uppdateras kontinuerligt under TÄVLINGEN – REGIONFESTIVALER på www.novemberfestivalen.se.

Avancerad info: Observera att några regionfestivaler även visar film ”utom Novemberfestivalen-tävlan”. Om du önskar att din film ska delta i Novemberfestivalen-uttagningen under en uttagningsfestival (A), men visas utom Novemberfestivalen-tävlan under en annan uttagningsfestival (B) så är det mycket viktigt att du noggrant utreder om visning utom tävlan är möjlig hos just din festival innan du anmäler din film och ser till att festivalen där du vill att filmen ska visas utom tävlan förstått ditt önskemål – annars riskeras felaktig registrering och diskvalificering. Ta helst personlig kontakt med den som ansvarar för festivalen.
Kontaktpersonerna listas HÄR.